Chào các bạn, sau khi cài đặt VestaCP lên VPS để quản trị website, tuy nhiên bạn phải FTP để thực hiện upload, edit… Và sau đây là hướng dẩn để bạn thực hiện cài FileManager lên để dể dàng quản trị.

Bước 1: Truy cập vào VestaCP thông qua port mặc định 8083 => Updatas => Disable

Bước 2: SSH vào VPS và thêm đoạn sau vào file vesta.conf

Lệnh:

vi /usr/local/vesta/conf/vesta.conf

Sau khi đã vào được file bạn bấm nút “insert ở bàn phím để chỉnh sửa”, và thêm đoạn mã bên dưới vào dưới cùng, sau đó bấm nút ESC => và bấm dấu :wq để lưu lại

FILEMANAGER_KEY='ILOVEREO'

 

 

Bước 3: Restart lại dịch vụ

Lệnh:

service vesta restart

Bước 4: Truy cập vào VestaCP bạn sẽ thấy thêm 1 danh mục “Filemanager” như vậy là đã hoàn tất.

 

VIDEO HƯỚNG DẨN THỰC HIỆN

Chúc bạn thực hiện thành công