Thứ Hai Ngày 22 Tháng Bảy Năm 2019

SEO Hosting

Hướng dẫn addon domain và set IP SEO Hosting

Hướng dẫn addon domain và set IP SEO Hosting

Ngày đăng: 11 - 07 - 2019

Xin chào, bài viết này xin hướng dẫn mọi người addon domain và set IP vào gói SEO Hosting với giao diện DirectAdmin HƯỚNG DẨN ADDON DOMAIN Bước 1: Đăng nhập vào hosting với thông tin đã được nhà cung cấp gửi trước đó Bước 2: Tùy chọn theo các bước như ảnh để addon […]