Chuyển hướng tên miền từ tên miền cũ là cách làm thường xuyên của các webmaster với nhiều lý do khác nhau như: tên miền cũ không hợp, bị sanbox, bị lọ kia khi seo vì thế bạn cần phải chuyển website sang một tên miền mới. Nhưng khi bạn chuyển thì các đường link và visit cũ cũng sẽ giảm đi và để cứu vớt tình hình thì bạn có thể tạm thời điều hướng tất cả các url cũ và visit sang một tên miền mới của bạn.

Ở bài này Thịnh chia sẻ cách làm đó là sử dụng file htaccess. File này bắt buộc phải có trên tất cả các mã nguồn. Tuy nhiên khi bạn chuyển toàn bộ nội dung ở website hiện tại sang một tên miền mới thì bạn sẽ chuyển luôn file htaccess và vì thế bạn cần tạo lại và sử dụng nhóm lệnh điều hướng 301 như sau để điều hướng như sau.

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on
RewriteRule (.*) http://domain-moi.com/$1 [R=301,L]

Sau khi bạn điều đầy đủ mã lệnh với tên domain mới bạn lưu lại thành file .htaccess và up nó lên hosting nơi lưu trữ tên miền cũ. Lưu ý là không up lên hosting lưu trữ tên miền mới vì nó sẽ xóa sổ file htaccess của bộ mã nguồn trên tên miền mới.

Sau khi bạn up lên thì các con bọ tìm kiếm cho đến người truy cập sẽ bị điều hướng sang một tên miền mới với đường link hiện tại và nó chỉ đổi tên domain mà thôi. Ngoài ra nó còn giúp cho bạn lấy lại các thông số tốt giúp cho tên miền mới seo lên nhanh hơn thay vì làm lại từ đầu. Cứ mỗi lần truy cập vào bất kỳ link cũ sẽ chuyển sang link mới và hơn nữa là nó giúp bạn chuyển toàn bộ link từ web cũ sang web mới khiến cho google lập chỉ mục nhanh hơn.