Bài viết hôm này mình hướng dẩn đến các bạn “Đào mộ Facebook” lục lại những tin tức, hình ảnh, kỷ niệm ngày xưa.

Bước 1: Truy cập vào link sau ĐÀO MỘ và nhập vào link Facebook để lấy ID.

Bước 2: Truy cập vào Facebook Memories và dán ID vừa lấy được vào.

Bước 3: Tại giao diện bên dưới, chỉ cần click vào các danh mục là bạn có thể xem lại các kỹ niệm ngày xưa.