Để add reseller các bạn phải ở admin level và trước hết các bạn phải tạo package, nếu chưa có gói package nào thì khi tạo sẽ ra lỗi.

Reseller Directadmin
                                                                   Lỗi khi tạo reseller Directadmin

1. Để tạo package ta chọn Manage Reseller Packages

reseller Directadmin
                                                                           Tạo Package

2. Click vào Add package

reseller Directadmin
                                                                                Add Package

Directadmin sẽ show ra 1 bảng list các tùy chỉnh để mình tạo, ở đây mình sẽ tạo gói package tên là `kienthuclinux`, save lại là xong

reseller Directadmin
                                             List tùy biến trong Package

 3. Giờ đây các bạn có thể tạo Reseller được rồi, click vào Create Reseller

reseller Directadmin
                                                    Tạo Reseller

4. Các bạn điền các thông tin cần thiết vào, lưu ý ở phần Account IP, nó sẽ có 3 tùy chọn

  • Shared – Server: dùng chung 1 IP với Server đang chạy Directadmin
  • Shared – Reseller’s IP: Sử dụng IP riêng mà trước đó đã đặt status ở trạng thái “Share”
  • Assigned: IP đã được gán tới reseller trong phần IP Management

Các phần này mình sẽ nói chi tiết hơn ở bài viết khác.

reseller Directadmin
                                                    Tạo User Reseller

Sau khi tạo xong sẽ ra giao diện báo tạo thành công giống như vậy.

reseller Directadmin
Tạo reseller thành công rồi đó!

Vậy là xong rồi đó, bài viết sau mình sẽ hướng dẫn các bạn login ở reseller level và tạo end user.

Cám ơn các bạn đã theo dõi!