Một số bản cập nhật của Windows gần đây (5/2018) gia tăng bảo mật nên ảnh hưởng tới ứng dụng Remote Desktop của Windows. Khi bạn mở ứng dụng Remote Desktop để connect vào Server hay VPS gặp lỗi như sau:

Lỗi: This could be due to CredSSP encryption oracle remediation.

An authentication error has occurred.
The function requested is not supported.

Remote computer: xxxx
This could be due to CredSSP encryption oracle remediation.
….

iClick xin chia sẻ cách sửa lỗi này bằng cách sửa registry. Cụ thể là bổ sung giá trị “AllowEncryptionOracle”=dword:00000002 vào registry sau: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\CredSSP\Parameters].

Các bước thực hiện:


Vào RUN (Win Key + R) > gõ regedit để mở registry.

Theo đường dẫn: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, tạo key CredSSP nếu chưa có.


Chọn System > New > Key


Đặt tên CredSSP.

Tạo tiếp tương tự key Parameters trong key CredSSP.


Tạo Key Parameters.


Trong Parameters tạo DWORD Value.


Đặt tên là AllowEncryptionOracle.


Double Click vào Key đặt giá trị là 2.

Tới đây là hoàn tất, bạn thử remote lại nếu chưa được thì khởi động lại máy và remote lại.

>> Mua VPS Click: nhanh, rẻ, hỗ trợ đầy đủ.

Chúc bạn thành công.