Xin chào, bài viết này xin hướng dẫn mọi người addon domain và set IP vào gói SEO Hosting với giao diện DirectAdmin

HƯỚNG DẨN ADDON DOMAIN

Bước 1: Đăng nhập vào hosting với thông tin đã được nhà cung cấp gửi trước đó

Bước 2: Tùy chọn theo các bước như ảnh để addon domain mới

Chọn Account Manager => Domain Setup

 

Chọn ADD NEW để thêm 1 domain mới vào hosting

Nhập domain cần add và nhấn Create để hoàn tất

 

HƯỚNG DẨN SET IP HOST SEO

Bước 1: Bạn cũng vào Account Manager => Domain Setup

Click vào domain cần set IP

Chọn Assigned IPs để set IP

Chon ADD IP để thêm IP khác cho domain

Chọn IP sau đó ADD IP