Để cài đặt php-selector sử dụng nhiều phiên bản PHP cho VestaCP. bạn cần đăng nhập vào server với quyền root

Thực hiện lệnh sau:

# yum install git

# cd /tmp/

# git clone https://github.com/Skamasle/sk-php-selector.git

# cd sk-php-selector

# chmod +x sk-php-selector2.sh

# bash sk-php-selector2.sh php55 php56 php70 php71 php72

Quá trình cài đặt

Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn đăng nhập vào VestaCP => chọn WEB => Web TemplateHTTPD => Chọn phiên bản php


Xem thêm bài viết liên quan đến VestaCP:

1 . Hướng dẫn cài đặt File Manager trên VestaCP

2 . Hướng dẫn chuyển dữ liệu 2 VPS sử dụng VestaCP

3 . Hướng dẫn thay đổi IP chính trên VestaCP

Chúc bạn thực hiện thành công!