I. Giới thiệu:

Các bạn đã nghe nhắc đến chứng chỉ SSL trên các website, vậy chứng chỉ SSL là gì ? SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer. Đây là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết được mã hóa giữa máy chủ web và trình duyệt website.

Bài viết này DIGISTAR sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt SSL miễn phí của Comodo một cách nhanh chóng.

II. Các bước cài đặt:

  1. Tạo CSR (Certificate Signing Request) và gửi tới nhà cung cấp SSL:

+ Bước 1: Đăng nhập vào DirectAdmin:

+Bước 2: Chọn SSL Certificates trong mục Advanced Features:

+Bước 3: Chọn Create A Certificate Request và điền các thông số cần thiết và Save:

  • Lưu ý:
  • 2 Letter Country Code: Tên quốc gia mà công ty/tổ chức của bạn đang đặt tại.
  • State/province: Tên tiểu bang mà công ty/tổ chức của bạn đang đặt tại.
  • City: Tên thành phố mà công ty/tổ chức của bạn đang đặt tại.
  • Company: Tên công ty/tổ chức của bạn.
  • Company Divison: Tên bộ phận thuộc tổ chức/công ty (thường là “IT,” “Web Security,”).
  • Common Name: Tên mà chứng chỉ sẽ được truy cập (thường là tên miền đầy đủ dạng FQDN; chẳng hạn www.domain.com hay forum.domain.com hoặc mail.domain.com).
  • Email: Bắt buộc điền vào email admin@yourdomain.com

+Bước 4: Sau khi có được CSR các bạn tạo 01 file CSR.txt và save lại.

+Bước 5: Gửi  CSR này cho nhà cung cấp SSL Comodo để đăng ký Certificate cho domain đã đăng ký ứng với CSR vừa tạo.

-Các bạn truy cập vào link sau: https://ssl.comodo.com/free-ssl-certificate.php và chọn Free SSL.

-Copy mã CSR vào Textbox (1), chọn loại server Other (2) Next.

-Chọn email để nhận mail xác nhận từ nhà cung cấp Comodo và Continue.

-Điền đầy đủ thông tin trong các textbox có màu đỏ và Next.

– Chọn I AcceptContinue to Payment Information.

-Kiểm tra mail admin@yourdomain để lấy mã xác nhận Paste vào textbox và Next.

  1. Cài đặt SSL sau khi nhận được Certificate:

+ Bước 1: Đăng nhập vào DirectAdmin:

+Bước 2: Chọn SSL Certificates trong mục Advanced Features:

+Bước 3: Chọn Paste a pre-generated certificate and key, paste certificate nhận được từ mail của nhà cung cấp vào bên dưới Private KeySave.

-Sau khi Save sẽ thấy thông báo Certificate and Key Saved. Là bạn đã thành công.

+Bước 5: Kiểm tra website đã có ổ khóa xanh bằng cách truy cập vào https://yourdomain

Chúc các bạn thành công!