Chào các bạn, bài viết hôm nay mình xin hướng dẩn các bạn cập nhật DNS cho domain tại GoDaddy.

1/ Trỏ bản ghgi DNS

Truy cập vào quản trị tại GoDaddy => Manager

Tại giao diện bên dưới, click vào “Add” để thêm các bản ghi (Record A, MX, TXT…)

Chọn Record cần thiết lập

Sau khi trỏ về IP => Save để thực thi

2/ Cập nhật Nameserver (NS): Chọn domain => Manager

NẾU BẠN SỬ DỤNG HOSTING TẠI AZDIGI, MÌNH KHUYÊN BẠN NÊN SỬ DỤNG CẶP NS3 VÀ NS4 TẠI AZDIGI ĐỂ KHI ADDON DOMAIN HỆ THỐNG SẼ TỰ NHẬN ĐẦY ĐỦ CÁC RECORD

Sau khi cập nhật bạn có thể vào link bên dưới để kiểm tra xem domain đã cập nhật Record chưa.

Link: DNS Watch