Xin chào ! Trong quá trình sử dụng hosting, nếu bạn cần chuyển dữ liệu từ Hosting A sang Hosting B hoặc từ Hosting B sang Hosting A vây thì phải làm sao để chuyển.

Dưới đây là các bước để bạn thực hiện. Mình tin rằng nếu chủ ý một chút các bạn sẽ thao tác được ngay.

Bước 1: Trên Hosting A (mình đặt là hosting cũ), bạn cần backup toàn bộ source code của mình lại.


Chọn File Manager


Select All => Chuột phải và chọn Compress


Chọn kiểu nén Zip Archive => Compress Fille và chờ hệ thống nén (nhanh chậm phụ thuộc vào dữ liệu nhiều hay ít)


Mở trong public_html tìm file .zip vừa nén và download về máy tính

Bước 2: Export database ra

Có 2 cách để làm việc này

CÁCH 1/ Bạn vào mục Backup => Mục Download a MySQL Database Backup => Click vào Database để tải về

CÁCH 2/ Bạn vào phpMyAdmin => Chọn database => Xuất => Thực hiện (Lúc này database của bạn sẽ tự động tải về)

Bước 3: Chuyển dữ liệu sang Hosting B (Hosting mới)

Bạn truy cập vào hosting và tiến hành Upload source đã nén lại ở BƯỚC 1


Chọn File Manager


Chọn public_html => Upload


Chọn Select File => Chọn file đã dowload về  máy trước đó 

Sau khi upload thành công bạn tiến hành giải nén file .zip đó ra bằng cách Click chuột vào file và chọn Extract như hình bên dưới.

Bước 4: Tạo database và Import database

1. Tạo database và username

Trong Cpanel chọn MySQL® Database Wizard 
Nhập tên database cần tạo (không dấu, nên nhập tên database theo tên miền để dể quản lý)


Nhập tên username và password (Nên chọn Pass có độ phức tạp cao để tránh trường hợp hacker dò pass)


Thêm người dùng vào database

2. Import database vào

Quay lại Cpanel, bạn truy cập vào phpMyAdmin
Chọn Database => Nhập 


Chọn database .sql đã tải về ở bước 2 trước đó => Thực hiện

 

*** LƯU Ý: Nếu chuyển dữ liệu website giữa 2 domain khác nhau, bạn cần đổi lại Link domain để truy cập. Còn nếu chuyển và giử nguyên domain thì không cần làm bước này.

Bước 5: Config lại database trong wp-config.php

Bạn truy cập vào FIle manage => public_html=> chuột phải vào file wp-config.php => edit sau đó nhập vào tên database username password đã tạo ở BƯỚC 4 và nhấn Save để hoàn tất.


Sau khi config thành công bạn truy cập website và kiểm tra nhé!

Chúc bạn thực hiện thành công!