Ở mọi máy chủ webserver sẽ có cách cài khác nhau, tuy nhiên để cài lên máy chủ winserver bạn cần có file pfx mà hãng lại không cấp cho bạn, vậy để làm sao có được file này, bắc buộc bạn phải convert sang từ khóa key và crt.

Bước 1: Truy cập link bên dưới để convert online

https://www.sslshopper.com/ssl-converter.html

 

Bước 2: Import file lên để convert

Ở bước này bạn lưu file crtprivate key thành 2 file riêng sau đó import lên như hình và tiến hành Convert

Sau khi hoàn tất bạn sẽ có được file .pfx như hình. Vậy đã hoàn tất bạn có thể cài chứng chỉ lên máy chủ web rồi.

Xem thêm:
+ Hướng dẩn tạo chứng chỉ CSR
+ Sử dụng tools để convert PFX