Chào các bạn, trong quá trình sử dụng VPS DA mà php version không tương thích với website mà bạn cần nâng cấp hoặc hạ cấp mà lại không sử dụng License của DA và Cloudlinux để Select phpversion thì hướng dẫn sau để bạn thực hiện.

Bước 1: SSH vào VPS và mở file option.conf

cd /usr/local/directadmin/custombuild 

vi options.conf

Bước 2: Khi vi vào được file, nhấn nút Ins để sửa, và sửa dòng php1_release=5.4 ( Buid lại PHP với Version 5.4, giá trị có thể điền là 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0 )

Save lại nội dung thay đổi bằng cách nhấn lần lượt ESC -> :wq

Bước 3: Chạy lệnh ./build php n để tiến hành build lại PHP

Bước này sẽ mất tầm 5 đến 10 phút

Bước 4: Nếu nhận được kết quả trả về như trong hình là bạn đã build thành công, ở đây là PHP 5.4, bạn có thể kiểm tra phiên bản PHP bằng cách nhập lệnh php -v

 

VIDEO HƯỚNG DẪN

 

Chúc bạn thực hiện thành công!