Như các bạn đã biết G suite bảo mật rất cao, nên việc dùng tài khoản để đăng nhập vào ứng dụng thứ bạn, bạn cần phải cho phép thực thi ứng dụng không an toàn. Để làm được điều này bạn thực hiện như sau.

Bước 1: Đăng nhập vào quản trị G suite => Admin console

 

Bước 2: Tìm đến dòng Less secure apps => Go to settings for less secure apps.

Bước 3: Tại đây click chọn Enforce access to less secure apps for all users sau đó lưu lại.

Bước 4: Mở IMAP trên quản trị Gmail: Setting=> Chuyển tiếp IMAP/POP => Bật IMAP => Lưu lại

Sau khi thực hiện đầy đủ các bước trên, bạn có thể đăng nhập tài khoản G suite bằng Outlook với Port như sau.

IMAP: imap.gmail.com => SSL => 993

SMTP: smtp.gmail.com => SSL => 465

 

Chúc các bạn thực hiện thành công.