Xin chào các bạn, trong trường hợp bạn quên tài khoản quản trị tại AZDIGI bạn hoàn toàn có thể chủ động reset lại password bằng các bước đơn giản sau

Bước 1: Truy cập vào quản trị khách hang tại link bên dưới và đăng nhập bằng tài khoản bạn đã tạo
Link: https://my.azdigi.com/clientarea.php

Bước 2: Bạn chọn phần “DỊCH VỤ” như ảnh

Bước 3: Chọn DỊCH VỤ cần reset password

A/ ĐỐI VỚI HOSTING sau khi reset bạn có thể login được ngay

B/ ĐỐI VỚI VPS (KVM OPENVZ) SAU KHI RESET BẠN CẦN REBOOT LẠI VPS

Chúc bạn thực hiện thành công!