Một vài trường hợp sau khi thực hiện edit lại website hoặc bạn cập nhật, cài đặt, xóa hay có thao tác trực tiếp dẩn đến website gây lỗi thì phải làm sao.

Mặc định các nhà cung cấp dịch vụ hosting đều có backup dự phòng cho bạn, bạn có thể yêu cầu các đơn vị khôi phục về thời điểm trước đó.

Tuy nhiên nếu như website bạn đã có nhiều dữ liệu vừa cập nhật thì làm sao để fix được lỗi này.

Cách 1: Truy cập vào Cpanel => Select PHP  Version =>  Switch To PHP Options => display_errors để hiện lên các dòng báo lỗi.

Sau khi bật lên bạn truy cập website để kiểm tra.

Cách 2: Bạn truy cập vào Cpanel => Vào domain (nếu domain addon)=> Vào Public_html nếu domain chính => error_log

 

Sau khi view lên bạn có thể lần theo đó để kiểm tra và fix lỗi lại.

 

Chúc bạn thành công!