Để lấy Client ID và Client Secret từ Google, bạn cần truy cập vào đường dẫn https://console.developers.google.com

Bước 1: Nhấp vào Credential ở góc bên phải màn hình như hình minh họa. Rồi tiếp tục nhấn vào Create credentials để chọn  OAuth client ID

Bước 2: Nhấn chọn vào Web application và nhập các thông tin vào khung

Bấm Create để hoàn tất, khi đó sẽ hiện lên 2 dòng Client ID và Client Secret là hoàn tất.

 

Chúc các bạn thực hiện thành công