Xin chào các bạn, trong quá trình sử dụng để truy cập, thao tác đến database bạn phải thực hiện vào phpmyadmin, tuy nhiên vẩn còn một cách khác là điều khiển từ xa, ở đây mình muốn nói là Remote SQL, sử dụng các công cụ để Remote vào như Navicat, workbench…

Để thực hiện được bạn vui lòng xem các bước như sau:

Bước 1: Truy cập vào Cpanel => Remote SQL

Bước 2: Bạn nhập dấu “%” vào và “Add host”

Bước 3: Bạn thực hiện mở công cụ lên và Remote

Ở đây mình dùng Navicat thì nó khá dể dùng, tuy nhiên mình chỉ sử dụng được trial 30 day thì bắt phải mua license key.

Click vào Connection => MySQL

Nhập đầy đủ các thông số vào, phần Port bạn để mặc định 3306 nhé, Nhập xong nhấn Test Connection để kiểm tra kết nối, nếu thành công sẽ hiện như ảnh bên dưới

Bước 4: Mở bảng database lên

Sau khi Open Connection thành công sẽ hiện đầy đủ các bản Database của bạn ra như ảnh bên dưới

Chúc bạn thực hiện thành công!