Chào các bạn,
Một vài trường hợp bạn thật sự quên password của admin website hoặc bị kẻ gian thay đổi, thì làm sao để lấy lại. Dưới đây là cách mà mình thường hay làm.

Bước 1: Truy cập vào phpMyAdmin bằng thông tin user/pass đã tạo trước đó

Nếu không nhớ bạn có thể vào file wp-config.php trong source để xem

define( 'DB_NAME', 'anhquan_wp241' );
/** MySQL database username */
define( 'DB_USER', 'anhquan_wp241' );
/** MySQL database password */
define( 'DB_PASSWORD', 'S-8B8vp(6Q' );

== Với Control Cpanel==

== Với Control DirectAdmin==

Bước 2: Thực hiện đổi pass

 

 

Chọn User => Edit

Chọn user_pass => MD5 => nhập pass mới => Thực hiện

Sau khi save hoàn tất, bạn có thể quay lại wp-login.php và sử dụng pass mới rồi nhé!

 

Chức bạn thực hiện thành công!