Sau đây là cách thực hiện restore iPhone thông qua iTunes:

Bước 1: Tải iTunes phiên bản mới nhất > Cắm cáp kết nối iPhone với máy tính > Restore iPhone.

Lưu ý: Cần tắt chức năng tìm điện thoại của tài khoản iCloud trước khi thực hiện. (Cài đặt >> iCloud >> Tìm iPhone tắt).

Tìm iPhone tắt

Bước 2: Back Up.

Back Up

Bước 3: Restore and update.

Restore and update

Bước 4: Next.

Next

Bước 5: Agree.

Agree

Bước 6: Đợi tải bản cập nhật.

Đợi tải bản cập nhật

Bước 7: Done.

Done

Bước 8: Đợi cài đặt cập nhật và restore.

Đợi cài đặt cập nhật và restore

Vậy là thao tác xong restore iPhone thông qua iTunes.

VIDEO HƯỚNG DẨN RESTORE IPHONE 

 

Chúc các bạn thành công.