Chào các bạn, để SSH vào hosting thông qua chức năng Shell Access. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cụ thể và chi tiết để bạn thực hiện.

Bước 1: Tạo SSH Key trên hosting Cpanel

Click vào SSH Access

Click vào Manager SSH Keys để tạo 

Click Generate a New Key để tạo Key mới

Chỉ nhập Pass và Click Genarate Key, còn các thông số còn lại giữ nguyên

Click vào Authorize để xác thực

Tiếp đến Click vào View/Download ở Private Keys

Nhập Password đã tạo ở bước trên và Click Convert để lấy file ppk

Hoàn tất Convert bạn tiến hành Download key về

Key có dạng như trên

Bước 2: Dùng Putty để SSH vào

Mở Putty lên và chọn Connection => SSH => Auth và import file ppk đã tài về trước đó

Sau khi import xong, bạn kéo lên trên và chọn Session => Nhập IP hosting vào  Port => Open

Giao diện hiện ra, bạn nhập user đăng nhập hosting và pass đã tạo ở bước 1 vào là được

VIDEO HƯỚNG DẪN

Chúc bạn thực hiện thành công!