Bài viết sau đây mình xin hướng dẩn các bạn Tải VIDEO ở trên Facebook về, không cần phần mềm hỗ trợ, thao tác nhanh và hiệu quả. Mời các bạn cùng theo dõi.

Bước 1: Truy cập vào trang daomofb.https://www.meovatwindows.com

Bước 2: Chọn More tool – > Download FB VIDEO.

Bước 3: Bạn copy ID của video và dán vào khung Tìm kiếm và bấm Submit.

Copy ID của video

Click vào biểu tượng Download để tải video về

VIDEO HƯỚNG DẨN