Bài viết dưới đây mình xin hướng dẩn các bạn tạo tài khoản email trong Cpanel, và đăng nhập tài khoản.

Nếu ban sử dụng cặp Nameserver ns3.azdigi.com và ns4.azdigi.com thì mặc định link webmail sẽ là

webmail.domain

A/ HƯỚNG DẨN TẠO EMAIL

Bước 1: Truy cập vào Cpanel => Email => Email Account => Create

Bước 2: Nhập thông tin tài khoản và password vào

 

Sau đó truy cập vào webmail.doamin để đăng nhập và sử dụng email nhé

B/ HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP EMAIL LÊN OUTLOOK

Bạn mở Outlook lên và add tài khoản

 

Chọn “File” => Add Account

 

 

CHÚ THÍCH

1: Nhập tên và tài khoản email

2: Nhập IP của hosting vào (Bạn có thể chọn POP hoặc IMAP)

Nếu chọn IMAP Port no SSL: 143

Nếu chọn POP Port no SSL: 110

Port SMTP: 25

3: Nhập tài khoản email và mật khẩu

4-5-6 Bạn click theo như ảnh là được

 

 

 

Chúc bạn thực hiện thành công!