1. USB Windows Setup – MBR:

– Sau khi các bạn phần mềm “Rufus” rồi giờ mở lên và sẽ làm theo:

1. Device: Các bạn chọn vào USB mà đang định tạo Windows Setup.
2. Boot Selection: Click vào SELECT để hiện ra Tab tìm kiếm và chọn đến nơi chứa file ISO Windows mà bạn muốn tạo.
3. Partition scheme: Click vào chọn MBR (Để các bạn cài khi ổ cứng đang chuẩn MBR)
4. File system: Chọn để chế độ NTFS
5. START: các bạn click vào để bắt đầu bung bộ Windows từ file ISO vào USB.

– Quá trình bung file đang được diễn ra

Như vậy là đã bung file tạo “USB Windows Setup – MBR” xong

– Tiến hành mở phần mềm Test USB Boot lên “QemuBoot Tester

2. USB Windows Setup – GPT

– Sau khi các bạn phần mềm “Rufus” rồi giờ mở lên và sẽ làm theo:

1. Device: Các bạn chọn vào USB mà đang định tạo Windows Setup.
2. Boot Selection: Click vào SELECT để hiện ra Tab tìm kiếm và chọn đến nơi chứa file ISO Windows mà bạn muốn tạo.
3. Partition scheme: Click vào chọn GPT (Để các bạn cài khi ổ cứng đang chuẩn GPT)
4. File system: Chọn để chế độ FAT32
5. START: các bạn click vào để bắt đầu bung bộ Windows từ file ISO vào USB.

– Quá trình bung file đang được diễn ra

Như vậy là đã bung file tạo “USB Windows Setup – GPT” xong

– Tiến hành mở phần mềm Test USB Boot lên “QemuBoot Tester

VIDEO HƯỚNG DẨN

 

Chúc các bạn thành công.

Xem thêm: