Đổi Password WP trực tiếp trông phpMyAdmin

Bước 1: Login vào hosting và login vào phpMyadmin.

Đăng nhập phpMyadmin của hosting

Nếu trên hosting bạn dùng cho nhiều website (nhiều database) thì trong phpMyadmin hãy lựa chọn chính xác database của website đang bị hack nhé.

Bước 2: Bạn click vào table wp_users (một số trường hợp, các bạn đổi prefix của database nên phần đầu sẽ khác, còn mặc định của wodrepss table là wp_users) tiếp theo bạn click vào Insert như hình dưới

Click vào table wp_user sau đó click vào Insert

Tiếp theo bạn điền những thông tin như mình chỉ dẫn bên dưới

 • ID: Bạn bỏ trống hệ thống tự động sinh ra ID của bạn
 • user_login: Tên đăng nhập của bạn
 • user_pass: Mật khẩu đăng nhập tài khoản. Lưu ý ở phần password này, bạn khi pass cần tạo ở bên phần Value nhưng ở phần Function bạn cần phải click vào dấu mũi tên rồi chọn MD5
 • user_email: Email của bạn
 • display_name: Tên hiển thị tài khoản của bạn
 • user_registered: Ngày đăng ký tài khoản

Những phần còn lại bạn bỏ trống hoặc ghi thông tin đầy đủ đều được. Sau đó bấm Go

Tao tai khoan admin bang Mysql

Bạn sẽ nhìn thấy thông tin tương tự như hình dưới đây, bạn cần phải ghi nhớ số thứ tự tài khoản bạn vừa tạo (là số mình  chỉ mũi tên đó), của mình là số 4

Bạn cần phải nhớ số thứ tự username của bạn

Bước 3: Bạn click vào table wp_usermeta và bấm vào Insert (tương tự bước 2 ý mà) rồi điền thông tin như dưới đây. Những chỗ nào mình không đề cập đến thì các bạn bỏ trống nhé

 • user_id: Bạn điền ID bạn vừa tạo ở bước 2, của tôi là 5
 • meta_key: Bạn điền vào giá trị value là wp_capabilities
 • meta_value: Bạn điền a:1:{s:13:"administrator";s:1:"1";}
Thêm tài khoản admin wp với database

Bạn insert thêm một hàng (row) nữa bằng cách bấm Go sau đó Insert hoặc kéo xuống dưới sẽ thấy có sẵn 1 row nữa, bạn chỉ cần điền thông tin như bên dưới

 • user_id: Điền số thứ tự của bạn, của tôi là 4
 • meta_key: Bạn điền wp_user_level
 • meta_value: Bạn điền 10

Bấm Go. Lúc này bạn đã có thể đăng nhập bằng các thông tin user, passwords bạn vừa tạo lúc nãy rồi nhé. Thử xem sao.

Thêm tài khoản admin WordPress cực nhanh bằng file functions.php

Như các bạn đã biết thì trong bất cứ theme wordpress nào cũng đều có file functions.php nhiệm vụ để thêm các chức năng cho website của bạn. Dựa vào điểm này, bạn cũng có thể sử dụng nó để tạo thêm tài khoản admin thông qua file functions.php

Cách làm như sau, bạn mở file functions.php của theme bạn đang sử dụng và add vào bên dưới cùng của file functions đoạn code sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
function tkadmin(){
$user = 'admin2';
$pass = 'matkhaubimat';
$email = 'email-cua-ban@domain.com';
if ( !username_exists( $user )  && !email_exists( $email ) ) {
$user_id = wp_create_user( $user, $pass, $email );
$user = new WP_User( $user_id );
$user->set_role( 'administrator' );
} }
add_action('init','tkadmin');

Trong đó bạn thay thế admin2matkhaubimat,email-cua-ban@domain.com thành tên tài khoản đăng nhập, passwords và email của bạn

Thêm tài khoản admin wp bằng code php

Sau đó bạn chỉ cần mở website của bạn lên để code trong file functions.php được hoạt động, sau đó bạn có thể đăng nhập vào website của bạn theo thông tin đăng nhập mà bạn đã thiết lập.

Chúc bạn thành công.