Chào các bạn, bài viết hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn xem password mặc định của DirectAdmin (DA) và cách reset password DA khi quên.

Để xem password bạn ssh vào vps sau thực hiện nhập lệnh sau

cat /usr/local/directadmin/scripts/setup.txt

 

Để thực hiện Reset password admin của DA bạn thực hiện nhập lệnh như sau

passwd admin
nhập pass mới
xác nhận lại pass

LƯU Ý: Mặc định Linux bạn nhập password sẽ không hiện chuổi ký tự hoặc ******

Chúc bạn thực hiện thành công