Đối với các bạn quản trị web hay mắc phải vấn đề khi các bạn thêm bài viết mới hoặc cập nhật bài viết thì khi truy cập lại vẫn không thấy thay đổi nội dung.

Thực ra là có nguyên nhân cả đấy, và nguyên nhân ở đây có thể là do cache trên trình duyệt hoặc cache trên DNS của google.

Đối với trình duyệt lưu cache, tùy từng trình duyệt mà ta có thể thao tác xóa cache như sau:

1. Firefox

Bạn vào History > Clear Recent History. Chọn khoảng thời gian và mục bạn muốn xóa rồi click vào Clear Now.

2. Safari

Bạn mở safari lên và đi tới Safari > Empty Cache, chọn Empty.

3. Opera

Bạn mở opera và đi tới Menu > History > Clear Browsing data > Advanced, chọn những phần bạn muốn xóa và click vào Clear Data

 

4. Chrome

Trình duyệt này số lượng người sử dụng là rất phổ biến, bạn để ý thấy nằm bên phải của trình duyệt có icon kiểu 3 dấu chấm dọc, click vào đi tới Setting -> History ( Lịch sử ) ->Lịch sử > Xóa dữ liệu duyệt web > Nâng cao > . Chọn thời gian và những phần bạn muốn xóa rồi click vào Xóa dữ liệu

Nếu bạn đã xóa cache trình duyệt mà vẫn không truy cập được thì có khả năng bạn bị dính cache DNS của google, nếu máy tính bạn để DNS mặc định hoặc DNS là 8.8.8.8 và 8.8.4.4 thì bạn thực hiện lệnh xóa cache DNS như sau:

5. Đối với Window

Window + R – CMD

ipconfig /flushdns

6 Đối với Linux

cài đặt name service cache deamon (nscd) nếu chưa có, chạy lệnh sau để xóa cache

root@host: /etc/init.d/nscd restart