Microsoft Office 2013

 • Microsoft Office x86 (32bit) :   Drive download
 • Ngôn ngữ: EnglishMã SHA1: 2E8218DAC87D784C18B7A16D7D4F6B44A37E574AMã MD5: 5077ca23b4c058dbb1454ef84caa4f49Ngày phát hành: 2014-03-18 09:49:29
 • Microsoft Office x66 (64bit) :  Drive download
 • Ngôn ngữ: EnglishMã SHA1: 45279C0EC7C75F82980F1D63BD05650D17264A4FMã MD5: 4c3fe8d2f55c991510c92ae82d028e5cNgày phát hành: 2014-03-18 09:49:29

 —————————————————————————————————-

Microsoft Office 2016

 —————————————————————————————————-

Microsoft Office 2010

 • Microsoft Office x86 (32bit) :   Drive download
 • Mã SHA1: C17C3F26BA40701CC9FA47D16F1C42D4558659D9
 • Microsoft Office x64 (64bit) :  Drive download
 • Mã SHA1: BC8354A2D8534C64FBCD1F1925F822C5AE7B6DF5
 • Sau khi tải về xong các bạn có thể dùng phần mềm để kiểm tra tính toàn vẹn của file thông qua 2 mã SHA5 và MD5 bằng phần mềm Hash Calc.
 • Trong quá trình cài đặt có yêu cầu nhập CDKEY thì mới tiếp tục tiến trình, khi đó các bạn nhập 1 trong các key bên dưới vào để tiếp tục nhé:Microsoft Office 2010 Professional Plus: Vybbj-Trjpb-Qfqrf-Qft4D-H3GvbMicrosoft Project 2010 Professional: Ygx6F-Pgv49-Pgw3J-9Btgg-Vhkc6HoặcW3BTX-H6BW7-Q6DFW-BXFFY-8RVJPDX4MW-PB7F4-YR4WT-BV3MM-4YV79BDD3G-XM7FB-BD2HM-YK63V-VQFDK6D739-9F4F2-BKKV8-YCHRF-PWR8BW3G79-KFKR2-M9C86-JG748-G83734C9PX-DH3G9-D424D-FGGKF-PRWH3

 —————————————————————————————————-

Microsoft Office danh cho MAC

 • Microsoft Office 2016 MAC (VLSC) SHA1 (FD7347476E9BD9AEBB5FE7FF7F5CF7BDAF26E8A9) :   Onedrive

 —————————————————————————————————-

Tham khảo thêm các bài sau đây:

**Để sử dụng Dịch Vụ Email các bạn có thể tham khảo tại đây. DIGISTAR nhà cung cấp Hosting, Server, Email hàng đầu Việt Nam.

Xem Hướng dẩn Active Office các phiên bản tại đây.

 

 —————————————————————————————————-