Lưu ý:

+ Đối với domain chính, thường mặc định mã nguồn sẽ nằm ở thư mục public_html

+ Đổi với domain là addon, thì thường thư mục chứa mã nguồn sẽ là thư mục có tên chính domain đó (vd: domain là abc.xyz thì thông thường mã nguồn sẽ nằm trong thư mục abc.xyz )

+ ( Bên trên mình nói là đường dẫn mặc định thông thường. Tuy nhiên, có một số người dùng sẽ thay đổi đường dẫn theo ý riêng của mình, nên các bạn cần xác định chính xác mã nguồn của website cần khôi phục nằm ở đâu để có thể chọn khôi phục cho chính xác nhé.)

Bước 1: Khôi phục sourcre code

Tại giao diện Cpanel, các bạn vào phần JetBackup

Chọn File Backups

Xác định ngày muốn khôi phục lại -> sau đó bấm File Manage

Chọn file cần khôi phục -> sau đó bấm Restore Selected

(Tại phần chọn file này, các bạn cần lưu ý chọn đúng file chưa mã nguồn của website mà mình muốn khôi phục)

Hệ thông sẽ hiện ra một Popup để các bạn xác nhận restore, các bạn Click chọn và bấm Add to Restore Queue

 Lưu ý: Sau khi bấm Add to Restore Queue, lúc này hệ thông sẽ bắt đầu quá trình restore, để kiểm tra quá trình restore hoàn tất hay chưa, các bạn quay lại giao diện Jetbackup trên Cpanel, bấm vào Queue để kiểm tra. (nếu Completed = hoàn thành , nếu Processing = đang xử lý, các bạn cần chờ hệ thông chạy hoàn tất trước khi thao tác cái khác nhé.)   

Bước 2: Khôi phục Database

Tại giao diện Cpanel, các bạn vào phần JetBackup

  Chọn Database Backups

Chọn đúng database và ngày cần khôi phục -> sau đó bấm Restore, xác nhận và bấm Add to Restore Queue tương tự như Restore file.

Lưu ý: Các bạn nên chọn Restore file & restore database về cùng một ngày nhé, để tránh các lỗi không mong muốn nhé. Các bạn có thể theo dõi quá trình Restore tại phần Queue như mình đã nói bên trên.