R-Studio v8.7 Build 170939 Network Edition – Phần mềm khôi phục dữ liệu bị thiếu

R-Studio 8.7 Build 170939 Network Edition

R-Studio – toàn diện nhất phần mềm phục hồi dữ liệu và công cụ phục hồi hỗ trợ / 16/32, NTFS, NTFS5 (tạo và cập nhật bởi Win2000), Ext2FS (Linux) hệ thống tập tin FAT12 và Khôi phục tập tin cả trên đĩa và ổ đĩa logic và vật lý địa phương về máy tính từ xa qua mạng, ngay cả khi cấu trúc phân vùng của chúng bị hỏng hoặc bị xóa.
Unformat, unerase và phục hồi tập tin sau khi FDISK, MBR phá hủy, FAT bị hư hỏng, nhiễm virus. Tạo hình ảnh ổ đĩa cho các hoạt động khôi phục dữ liệu khác.