Thứ Hai Ngày 20 Tháng Năm Năm 2019
BACK TO TOP

Thẻ: aliases cpanel

Aliases là gì? Cách cấu hình Aliases trên Hosting cPanel

Aliases là gì? Cách cấu hình Aliases trên Hosting cPanel

Ngày đăng: 15 - 05 - 2019

Aliases là gì? Aliases hay còn gọi Parked domain cho phép chúng ta chạy một website trên nhiều domain khác nhau. Aliases là một domain khác với domain chính nhưng có cùng cấu trúc thư mục với domain chính. Ví dụ: ta có domain chính meovatwindows.xyz chúng ta có thể tạo thêm một Aliases meovatwindows.com Khi chúng ta truy cập địa chỉ meovatwindows.xyz […]