Thứ Hai Ngày 22 Tháng Bảy Năm 2019

Thẻ: backup directadmin

Hướng dân backup/Restore dữ liệu user trên DirectAdmin

Hướng dân backup/Restore dữ liệu user trên DirectAdmin

Ngày đăng: 28 - 06 - 2019

 Chào các bạn, bài viết này sẽ hướng dẩn bạn thực hiện Backup và Restore dữ liệu trên DirectAdmin 1/ HƯỚNG DẪN BACKUP Bước 1: Login vào DirectAdmin ở quyền user Click chọn “Create/Restore Backups“ Bước 2: Click chọn các mục mà bạn cần backup và chọn Create Backup Sau khi bạn Click Create Backup […]