Thứ Ba Ngày 25 Tháng Sáu Năm 2019

Thẻ: cài đặt ssl

Hướng dẩn cài đặt SSL Let’s Encrypt trên DirectAdmin tăng cường bảo mật website

Hướng dẩn cài đặt SSL Let’s Encrypt trên DirectAdmin tăng cường bảo mật website

Ngày đăng: 10 - 10 - 2018

SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer. Đây là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết giữa máy chủ web và trình duyệt. Liên kết này đảm bảo tất cả dữ liệu trao đổi giữa máy chủ web và trình duyệt luôn được bảo mật và […]