Thứ Hai Ngày 22 Tháng Bảy Năm 2019

Thẻ: change port ssh linux

Hướng dẫn đổi port SSH cho server Linux CentOS

Hướng dẫn đổi port SSH cho server Linux CentOS

Ngày đăng: 22 - 06 - 2019

Đổi port SSH mặc định để bảo mật hệ thống, làm khó khăn hơn cho các script độc hại hoặc nhân viên không mong muốn cố gắng để đăng nhập vào máy chủ CentOS của bạn. Từ CentOS 7 việc đổi port SSH có đôi chút khác biệt với các hệ điều hành cũ, để […]