Thứ Hai Ngày 22 Tháng Bảy Năm 2019

Thẻ: Cron Jobs cPanel

Hướng dẫn tạo Cron Jobs cPanel

Hướng dẫn tạo Cron Jobs cPanel

Ngày đăng: 29 - 06 - 2019

Cron Jobs là gì ? Cron Jobs có để thực hiện các công việc định kỳ là các tác vụ theo lịch trình mà hệ thống chạy vào các thời điểm hoặc khoảng thời gian xác định trước. Thông thường, một công việc định kỳ chứa một loạt các tác vụ đơn giản mà hệ […]