Thứ Tư Ngày 22 Tháng Năm Năm 2019
BACK TO TOP

Thẻ: Custombuild 2.0 trên DirectAdmin

Hướng dẫn Custombuild 2.0 trên DirectAdmin để thay đổi PHP Version ( 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0 )

Hướng dẫn Custombuild 2.0 trên DirectAdmin để thay đổi PHP Version ( 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0 )

Ngày đăng: 07 - 05 - 2019

Chào các bạn, trong quá trình sử dụng VPS DA mà php version không tương thích với website mà bạn cần nâng cấp hoặc hạ cấp mà lại không sử dụng License của DA và Cloudlinux để Select phpversion thì hướng dẫn sau để bạn thực hiện. Bước 1: SSH vào VPS và mở file […]