Thứ Hai Ngày 22 Tháng Bảy Năm 2019

Thẻ: Directadmin addon domain

Hướng dẫn Addon một domain cho User trên DirectAdmin

Hướng dẫn Addon một domain cho User trên DirectAdmin

Ngày đăng: 22 - 06 - 2019

Trong bài viết này, Mắt Bão sẽ hướng dẫn Addon domain trên Directadmin bằng quyền User. Bước 1: Truy cập DirectAdmin với tài khoản User thuộc mức User Level Bước 2: Chọn Domain Setup Bước 3: Chọn Add Another Domain Bước 4: Nhập tên Domain cần Addon. Chúc bạn thực hiện thành công!