Thứ Hai Ngày 22 Tháng Bảy Năm 2019

Thẻ: dkim

Thiết lập cấu hình DKIM và SPF trên Host tại AZDIGI

Thiết lập cấu hình DKIM và SPF trên Host tại AZDIGI

Ngày đăng: 09 - 07 - 2019

Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ Host tại AZDIGI và sử dụng dịch vụ Email theo tên miền riêng trên Host, bạn sẽ cần xác thực DKIM và SPF.Khi gửi mail, những dịch vụ cung cấp email lớn như Gmail, Outlook,…luôn đánh giá cao với các email gửi đi với tên miền đã được […]