Thứ Năm Ngày 23 Tháng Năm Năm 2019
BACK TO TOP

Thẻ: fix lỗi thiếu thư mục temp

LỖI “THIẾU THƯ MỤC TẠM THỜI” KHÔNG CÀI ĐƯỢC PLUGIN WORDPRESS

LỖI “THIẾU THƯ MỤC TẠM THỜI” KHÔNG CÀI ĐƯỢC PLUGIN WORDPRESS

Ngày đăng: 14 - 05 - 2019

1/ Nguyên nhân gây ra lỗi “Thiếu thư mục tạm thời” hay còn gọi là “Missing a temporary folder” trong WordPress. Lỗi này là do cài đặt PHP không chính xác trên host lưu trữ WordPress của bạn . WordPress cần quyền truy cập vào thư mục tạm thời này khi bạn tải lên hình […]