Thứ Hai Ngày 20 Tháng Năm Năm 2019
BACK TO TOP

Thẻ: import database vps

Hướng dẩn Backup & Import database trên VPS

Hướng dẩn Backup & Import database trên VPS

Ngày đăng: 06 - 05 - 2019

Chào các bạn, nếu các bạn muốn thao tác Backup & Restore bằng lệnh command line thì bài viết này sẽ hướng dẩn chi tiết các bạn thực hiện việc đó 1/ BACKUP DATABASE SSH vào VPS sau đó tiến hành với lệnh sau mysqldump –opt -u [admin_meovat] -p [admin_meovat] > [filebackupdatabase.sql] Trong đó: – […]