Thứ Hai Ngày 22 Tháng Bảy Năm 2019

Thẻ: Imunify360

Hướng dẫn sử dụng tính năng Imunify360 trên hosting

Hướng dẫn sử dụng tính năng Imunify360 trên hosting

Ngày đăng: 30 - 06 - 2019

Để tăng cường bảo mật, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo thêm các giá trị gia tăng AZDIGI đã tích hợp công nghệ bảo mật Imunify360 hoạt động dựa trên công nghệ AI và Machine Learning. Để biết thêm về tính năng Imunify360 các bạn có thể tham khảo tại đây. Hướng dẫn sử dụng Imunify360. Truy cập […]