Thứ Năm Ngày 23 Tháng Năm Năm 2019
BACK TO TOP

Thẻ: install filemanager vestaCP

Cài đặt FileManager lên VestaCP

Cài đặt FileManager lên VestaCP

Ngày đăng: 03 - 05 - 2019

Chào các bạn, sau khi cài đặt VestaCP lên VPS để quản trị website, tuy nhiên bạn phải FTP để thực hiện upload, edit… Và sau đây là hướng dẩn để bạn thực hiện cài FileManager lên để dể dàng quản trị. Bước 1: Truy cập vào VestaCP thông qua port mặc định 8083 => […]