Thứ Hai Ngày 22 Tháng Bảy Năm 2019

Thẻ: install select php vestacp

Hướng dẫn cài đặt PHP Selector trên VestaCP

Hướng dẫn cài đặt PHP Selector trên VestaCP

Ngày đăng: 22 - 06 - 2019

Để cài đặt php-selector sử dụng nhiều phiên bản PHP cho VestaCP. bạn cần đăng nhập vào server với quyền root Thực hiện lệnh sau: # yum install git # cd /tmp/ # git clone https://github.com/Skamasle/sk-php-selector.git # cd sk-php-selector # chmod +x sk-php-selector2.sh # bash sk-php-selector2.sh php55 php56 php70 php71 php72 Quá trình cài đặt Sau khi […]