Thứ Năm Ngày 23 Tháng Năm Năm 2019
BACK TO TOP

Thẻ: Plugin All in one Migration

Hướng dẫn chuyển website sang host mới bằng Plugin All in one Migration

Hướng dẫn chuyển website sang host mới bằng Plugin All in one Migration

Ngày đăng: 14 - 05 - 2019

Hướng dẫn chuyển website sang host mới, chuyển web sang tên miền mới, không bị mất link, và không bị lỗi. Đối với plugin bạn dùng để chuyển web sang host mới, và kể cả chuyển web từ tên miền cũ sang tên miền mới mà không bị lỗi và rất nhanh Bước 1: Đầu tiên […]