Thứ Hai Ngày 22 Tháng Bảy Năm 2019

Thẻ: Proshow Producer

Khóa học Slideshow – Motion Graphics với Proshow Producer

Khóa học Slideshow – Motion Graphics với Proshow Producer

Ngày đăng: 09 - 10 - 2018

Bạn sẽ học được gì • Nâng cao khả năng sử dụng Proshow Producer.  • Nâng cao khả năng làm Slideshow. • Tạo ra được những video Slideshow – motion graphics chuyên nghiệp. • Tạo videos bằng những tấm ảnh với vài bước thật đơn giản. Giới thiệu khóa học Giới thiệu khóa học “Slideshow – […]