Thứ Hai Ngày 22 Tháng Bảy Năm 2019

Thẻ: putty

Hướng dẫn ssh vào vps

Hướng dẫn ssh vào vps

Ngày đăng: 25 - 06 - 2019

Xin chào, bài viết hôm nay mình xin hướng dẫn ssh vào VPS, có rất nhiều công cụ để ssh như: Putty, WinCSP, Xshell.. và dưới đây mình dùng putty. Link tải Putty: https://www.putty.org/ Bước 1: Mở Putty lên và nhập IP VPS mặc định là Port 22 Bước 2: Chọn Yes và nhập userr/pass […]