Thứ Hai Ngày 22 Tháng Bảy Năm 2019

Thẻ: restore

Hướng dân backup/Restore dữ liệu user trên DirectAdmin

Hướng dân backup/Restore dữ liệu user trên DirectAdmin

Ngày đăng: 28 - 06 - 2019

 Chào các bạn, bài viết này sẽ hướng dẩn bạn thực hiện Backup và Restore dữ liệu trên DirectAdmin 1/ HƯỚNG DẪN BACKUP Bước 1: Login vào DirectAdmin ở quyền user Click chọn “Create/Restore Backups“ Bước 2: Click chọn các mục mà bạn cần backup và chọn Create Backup Sau khi bạn Click Create Backup […]

Sử dụng Jetbackup để restore lại source code, database từng website trên Cpanel

Sử dụng Jetbackup để restore lại source code, database từng website trên Cpanel

Ngày đăng: 20 - 04 - 2019

Lưu ý: + Đối với domain chính, thường mặc định mã nguồn sẽ nằm ở thư mục public_html + Đổi với domain là addon, thì thường thư mục chứa mã nguồn sẽ là thư mục có tên chính domain đó (vd: domain là abc.xyz thì thông thường mã nguồn sẽ nằm trong thư mục abc.xyz […]