Thứ Hai Ngày 22 Tháng Bảy Năm 2019

Thẻ: ssl directadmin

Hướng dẫn cài đặt SSL trên DirectAdmin

Hướng dẫn cài đặt SSL trên DirectAdmin

Ngày đăng: 22 - 06 - 2019

Để cài đặt SSL bạn cần phải đăng ký dịch vụ chứng chỉ số tại AZDIGI hoặc tại nhà cung cấp dịch vụ khác. Để hiểu hơn về chứng chỉ SSL, cách tạo mã CSR và đăng kí SSL bạn có thể tham khảo các bài viết sau: https://www.meovatwindows.com/huong-dan-tao-csr-de-cai-dat-ssl.html Bài viết này mình hướng dẫn cài […]