Cơ chế hoạt động của IDM là chia nhỏ file khi tải (tải phân luồng), sau khi tải xong sẽ ghép các phân luồng này lại thành file hoàn chỉnh. Số lượng phân luồng mặc định của IDM là 8, để tăng tốc độ tải của IDM bạn cần chỉnh con số này lên 16, 24 hoặc 32. Một số host tải (server chứa file) chỉ hỗ trợ đến 16 hoặc 24 luồng, không hỗ trợ 32 luồng. Bài viết này Win10.Vn sẽ hướng dẫn tăng tốc độ tải của IDM bằng cách tăng số lượng phân luồng này.

Bước 1, mở IDM lên chọn Options

Bước 2, chọn tab Connections, tại Max. connections number => Default max. conn. nummber bạn chọn 32, thông báo hiện ra bạn nhấn OK, sau đó nhấn OK để lưu lại

Kết quả sau khi thực hiện.

Mặc dù một số server chứa file không hỗ trợ tải 32 phân luồng, tuy nhiên bạn hãy nhập vào con số 32, vì IDM sẽ tải số lượng phân luồng theo số lượng cao nhất mà server hỗ trợ.

 

VIDEO HƯỚNG DẨN CÀI ĐẶT IDM VÀ FIX LỖI IDM KHÔNG BẮT LINK