Hôm nay mình sẽ hướng dẩn các bạn tạo tài khoản FTP ở Cpanel và Dùng FileZilla để kết nối FTP.

Bước 1: Các bạn login vào Cpanel thông qua trình duyệt => FTP account.

Bước 2: Nhập các thông tin vào

 

Bước 3: Sau khi tạo thành công bạn mở FileZilla lên chọn File => Site Manager (Ctrl + S) => New site => Nhập thông tin vào => Connect
Click vào đây để tải FileZilla mới nhất

Host: Bạn nhập IP của hosting vào -  Port bạn để trống vì mặc định FTP sẽ kết nối tới Port 21

 

 

Bước 4: Upload file

Thông báo đăng nhập thành công

 

Chúc các bạn thực hiện thành công